PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP


Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng của phòng là quản lý và phục vụ nghiên cứu khoa học như xây dựng kế hoạch, thực hiện chế độ chính sách, thanh quyết toán, đào tạo và hợp tác, văn thư, soạn thảo văn bản, phục vụ điện nước, bảo vệ và lái xe… cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.


Trưởng phòng: NCVCC, GS.TS. Nguyễn Quảng Trường, Mobile: +84-(0)913522004, Email: qlkh.iebr@gmail.com


Phó trưởng phòng: CN. Cao Thị Kim Dung, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)913.091.119, Email: dungiebr@yahoo.com


Phó trưởng phòng: NCVC, TS. Trần Đức Lương, ĐT: +84-24-37565943, +84-(0)985724550, Email: info.iebr@gmail.com


Kế toán trưởng: CN. Đoàn Thị Tú Anh, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)944069854, Email: tuanhdt.2011@gmail.com


Kế toán: CN. Đỗ Thị Lan Hương, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)1254.497.355, Email: lanhuong180483@gmail.com


Đào tạo: NCVC, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ĐT: +84-24-37565944, +84(0)912142843; Email: daotaosdhiebr@gmail.com


Văn thư: CN. Ngô Thị Thanh Nga, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)942.438.289, Email: vanphongvst@gmail.com


Lái xe: Đặng Thanh Hà, ĐT: +84-(0)903.233.515, Email: dthaiebr@gmail.com


Các hợp đồng:


Quản lý công sản, đấu thầu: Nguyễn Tùng Lâm, ĐT: +84-(0)97 2684969, Email: tunglam8916@gmail.com


Hỗ trợ công tác kế toán: Lê Ngọc Diệp, ĐT: +84-(0)77 2293900, Email: lengocdiep.bg@ gmail.com


Công tác hành chính, bảo hiểm: Lương Mai Anh, ĐT: +84-(0)96 1155719, Email: maianh.iebr@gmail.com


Lễ tân, theo dõi vệ sinh, điện, nước: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ĐT: +84-(0)36 2412445, Email: ngocanhcherrysweet@gmail.com


Lái xe: Vũ Xuân Mạnh, ĐT: +84-(0)912.323.762, Email: vuxuanmanh76@gmail.com


Điện, nước: Vũ Văn Bách, ĐT: +84-(0)904.320.805