TIN TỨC


 1. Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
 2. Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào ngày 12/05/2020. Tổng số đảng viên được triệu tập gồm 53 Đảng viên (48 chính thức, 5 dự bị). Số đảng viên có mặt là 52, một đảng viên chính thức vắng mặt vì lý do gia đình.

  Đại hội Đảng bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn Lâm KHCNVN lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

  Đại biểu tham dự:
  1. ĐC Nguyễn Quang Liêm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn Lâm KHCNVN
  2. ĐC Vũ Đức Hoằng - Phó ban tổ chức Đảng ủy viện Hàn lâm KHCNVN  Tham dự Đại hội còn có Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Viện STTNSV, Đại diện Đoàn thanh niên CSHCM của Viện STTNSV, các quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng của 6 Chi bộ trong Đảng bộ cơ sở Viện STTNSV.

  Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ do Đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Sinh trình bày. Báo cáo tổng kết đã khẳng định những thành tích nổi bật của Viện trong thời gian nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ, đặc biệt là về mặt công bố khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục ISI. Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ nhấn mạnh việc phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ĐC Nguyễn Quang Liêm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã đánh giá cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật trong thời gian nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ đơn vị. Đồng chí cũng khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng bộ là tạo được khối đại đoàn kết trong Viện.


  Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 đồng chí:

  Từ trái qua phải:
  1. Đồng chí Trần Đức Lương
  2. Đồng chí Trương Xuân Lam
  3. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh
  4. Đồng chí Trần Thế Bách
  5. Đồng chí Lê Hùng Anh

  Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII gồm các đồng chí sau:
  1. Đồng chí Lê Hùng Anh
  2. Đồng chí Trần Thế Bách
  3. Đồng chí Trương Xuân Lam
  4. Đồng chí Trần Đức Lương
  5. Đồng chí Đặng Huy Phương
  6. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh
  7. Đồng chí Dương Thị Hoàn (đại biểu dự khuyết)

  Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã ra Quyết định số 56-QĐ/ĐUVHL chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2020-2025.

 3. Ngày 14/7/2014 Đảng ủy Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam ra Quyết định: Chỉ định đ/c Trần Huy Thái, Quyền Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật giữ chức Bí thư Đảng bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhiệm kỳ 2010-2015

 4. Kích chuột để xem chi tiết
 5. Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Đào Trọng Hưng


 6. Ngày 30 tháng 08 năm 2013, Chi bộ Sinh thái học đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Trọng Hưng (Phòng Sinh thái thực vật). Đến dự Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có:
 7. Chuẩn y Chi uỷ các Chi bộ trực thuộc

 8. Trên cơ sở kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc, ngày 18/09/2012, Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã ra các Quyết định chuẩn y Chi uỷ của các chi bộ như sau:
  1. Chi uỷ Chi bộ Động vật học gồm các đồng chí:
  - Đ/c Ngô Xuân Tường, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Phạm Hồng Thái, Phó bí thư chi bộ
  2. Chi uỷ Chi bộ Ký sinh trùng - Côn trùng gồm các đồng chí:
  - Đ/c Trương Xuân Lam, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Trịnh Quang Pháp, Phó bí thư chi bộ
  - Đ/c Nguyễn Văn Hà, Chi uỷ viên
  3. Chi uỷ Chi bộ Quản lý tổng hợp gồm các đồng chí:
  - Đ/c Nguyễn Văn Sinh, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Đặng Huy Phương, Phó bí thư chi bộ
  4. Chi uỷ Chi bộ Sinh thái học gồm các đồng chí:
  - Đ/c Lê Hùng Anh, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Trịnh Minh Quang, Phó bí thư chi bộ
  5. Chi uỷ Chi bộ Thực vật học gồm các đồng chí:
  - Đ/c Trần Huy Thái, Bí thư chi bộ
  - Đ/c Trần Thế Bách, Phó bí thư chi bộ

 9. Lễ kết nạp Đảng


 10. Ngày 22 tháng 05 năm 2012, Chi bộ Quản lý tổng hợp và Chi bộ Sinh thái học đã tổ chức kết nạp Đảng cho chị Lê Minh Hạnh (Phòng Sinh thái viễn thám) và chị Cao Kim Thu (Phòng Sinh thái môi trường nước). Đến dự Lễ kết nạp có:
  Kích chuột để xem ảnh.

 11. Lễ kết nạp Đảng của Chi bộ Thực vật học


 12. Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Chi bộ Thực vật học đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho anh Nguyễn Thế Cường (Phòng Thực vật). Đến dự Lễ kết nạp có:
  Kích chuột để xem ảnh.

 13. Lễ kết nạp Đảng của Chi bộ Ký sinh trùng và Côn trùng


 14. Ngày 18 tháng 2 năm 2011, Chi bộ Ký sinh trùng và Côn trùng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho chị Phạm Quỳnh Mai (Phòng Sinh thái côn trùng) và anh Nguyễn Quang Cường (Phòng Côn trùng học thực nghiệm). Đến dự Lễ kết nạp có:
  Kích chuột để xem ảnh.

 15. Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010


 16. Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010.
  Kích chuột để xem ảnh.

 17. Lễ kết nạp Đảng của Chi bộ Quản lý tổng hợp


 18. Ngày 22 tháng 10 năm 2010 Chi bộ Quản lý tổng hợp đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho chị Bùi Thanh Bình - Phụ trách kế toán của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Đến dự Lễ kết nạp có:
  Kích chuột để xem ảnh.

 19. Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật


 20. Được Đảng bộ cấp trên chọn làm thí điểm tổ chức Đại hội bầu trực tiếp Bí thư, Đảng bộ cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 31 tháng 03 năm 2010.
  Kích chuột để xem ảnh.