LIÊN HỆ

Công đoàn cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Địa chỉ: Nhà A11, số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện Thoại: 04.38360169      Fax: 84.4.38361196,

Email: congdoanvst@gmail.com