MẪU, HƯỚNG DẪNMẫu báo cáo cuối năm (Kích chuột để tải về)

Phiếu thu thập ý kiến (Kích chuột để tải về)

Hướng dẫn bình xét thi đua (Kích chuột để tải về)

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ (Kích chuột để tải về)

Mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng (Kích chuột để tải về)

Mẫu giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng (Kích chuột để tải về)

Mẫu báo cáo tổng kết (Kích chuột để tải về)

Tiêu chí thi đua khen thưởng (Kích chuột để tải về)