Institute of Ecology and Biological Resources

TRANG CHỦ

CÔNG BỐ KHOA HỌC

TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN HỆ

ENGLISH

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng của phòng là quản lý và phục vụ nghiên cứu khoa học như xây dựng kế hoạch, thực hiện chế độ chính sách, thanh quyết toán, đào tạo và hợp tác, văn thư, soạn thảo văn bản, phục vụ điện nước, bảo vệ và lái xe… cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Trưởng phòng: NCVCC, GS.TS. Nguyễn Quảng Trường, ĐT:+84-24-37565943, Mobile: +84-(0)913522004, Email: nqt2@yahoo.com

Phó trưởng phòng: CN. Cao Thị Kim Dung, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)913.091.119, Email: dungiebr@yahoo.com

Kế toán trưởng: CN. Đoàn Thị Tú Anh, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)944069854, Email: tuanh@iebr.ac.vn

Đào tạo: NCVC, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ĐT: +84-24-37565944, +84(0)912142843; Email: daotaosdhiebr@gmail.com

Thủ quỹ: Đỗ Thị Lan Hương, ĐT: +84-24-37565941, +84-(0)1254.497.355, Email: lanhuong180483@yahoo.com.vn

Văn thư: CN. Ngô Thị Thanh Nga, ĐT: +84-24-38360169, +84-(0)942.438.289, Email: nga1980ngo@yahoo.com

Lái xe: Đặng Thanh Hà, ĐT: +84-(0)903.233.515; Vũ Xuân Mạnh, ĐT: +84-(0)912.323.762

Kỹ thuật: Vũ Văn Bách, ĐT: +84-(0)904.320.805

IEBR

Scientific council

Department of Administration

Department of Zoological Museum

Department of Experimental Entomology

Department of Verterbrate Zoology

Department of Insect Systematics

Department of Parasitology

Department of Insect Ecology

Department of Soil Ecology

Department of Aquatic Ecology

Department of Plant Ecology

Department of Remote Sensing Ecology

Department of Plant Resources

Department of Botany

Department of Ethnobotany

Department of Nematology

Department of Molecular Systematics and Conservation Genetics

Melinh Station for Biodiversity


HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
- THÔNG BÁO SỐ 1
Nghiên cứu xây dựng cơ sở ban đầu cho lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Viện Khoa học quốc gia Lào
MỘT SỐ PHẦN MỀM

Phần mềm MM&SMM&S

Phần mềm BIOKEYSBIOKEYS

Phần mềm PlantsVNPlantsVN

ĐỀ TÀI TN3/T07 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - TÂY NGUYÊN 3

LINKS

HN Herbarium
HA NOI HERBARIUM
LEGATO Project
LEGATO PROJECT
Tạp chí sinh học
Impact of MAngrove exploitation of the Benthic ecosystem and assessment of Ecological quality objectives -Vietnam and Belgium cooperation
CLB Xem chim Việt Nam

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Lần truy cập:
1169502
Số người đang truy cập: 90